ข้อควรระวังในการใช้แอลกอฮอล์

Face the covid with confidence สาระน่ารู้บ้างไม่น่ารู้บ้าง ตอนที่ 1

ข้อควรระวังในการใช้แอลกอฮอล์ 

  • การใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบนรถควรถูมือให้แอลกอฮอล์บนมือระเหยจนแห้งก่อน มิเช่นนั้น เมื่อเราสัมผัสวัสดุที่เป็นหนังหรือพลาสติกภายในบางชนิดอาจทำให้เกิดรอยด่างได้ และต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าแอลกอฮอล์ติดไฟได้
  • หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารขณะที่เปิดแอร์เพราะแอลกอฮอล์อาจจะระเหยเข้าไปจับที่ระบบแอร์ทำให้น้ำแอรกลายเป็นเมือกอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันได้ ควรหลีกเลี่ยงน้ำหอมภายในรถที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นกัน
    -หลีกเลี่ยงการทิ้งแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่ต้องจอดตากแดดจนร้อนจัดแม้จะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเจลล้างมือจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้จริงหรือไม่แต่เราก็ไม่ควรทิ้งไว้ในรถที่ร้อนจัดอยู่ดีเพราะอย่างน้อยความร้อนสูงภายในรถก็สามารถทำให้เจลฆ่าเชื้อเสื่อมสภาพได้ 
  • ถ้าจำเป็นต้องไอหรือจามขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยภายในรถให้ทำใส่ข้อพับแขนเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรค
  • น้ำยาฆ่าเชื้อที่ร้าน 55WASH เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล โดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบกับระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร และพื้นผิวต่างๆ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top